Duyurular :
  - Valilik Genel Emri
 

İlçe SYDV


   Ahmet BOSTAN

Vakıf Müdürü

 

1965 yılında Karabük’ün Eskipazar İlçesinde doğdu. İlkokulu Eskipazar Belen Köyü’nde, Ortaokul ve Liseyi Karabük’te bitirdi. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. 1989 yılında askerlik hizmetinin bitmesinden sonra Eskipazar Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfında iş hayatına başladı. Halen Vakıf Müdürü olarak görev yapmakta olup; Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

VAKFIN ADI                                    :   Eskipazar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

BAĞLI BULUNDUĞU BÖLGE   :   Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İLİ                                                  :   Karabük

İLÇESİ                                            :   Eskipazar

Vakfın Kuruluş Senedinin Türü      :   Resen

Noterliğin Adı                                  :   Eskipazar Noterliği

Vakıf Senedinin Tarihi                    :   5 Ağustos 1986


Yevmiye No                                     :   2615   


Vakfın Tesciline Karar Veren Mahkemenin Adı    :   Eskipazar Asliye Hukuk Mahkemesi

Karar Tarihi                                     :   06/08/1986

Karar No                                          :   1986/66


Esas No                                            :   1986/87

 

ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi 

15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3. Nüfus Cüzdanı  Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

2

YAKACAK YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi 

15 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır.Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi 

15 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

 

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi 

7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)15  GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

14 GÜN

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

14 GÜN

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

7 GÜN

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

7 GÜN

Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

7 GÜN

2.Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararıtespit tutanağı

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1.Fayda sahibi başvuru formu

30 GÜN

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5.Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

12

PROJE DESTEKLERİ

1.Fayda sahibi başvuru formu

30 GÜN

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

13

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI  KANUNU GEREĞİNCE (GELİR TESPİTİ)

1-Matbu dilekçe,

20 GÜN

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

14

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

15

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa yapılıyorsa)

30 GÜN

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

16

2022 SAYILI YASA AYLIKLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa yapılıyorsa)

30 GÜN

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

4. Engelli başvurularında Sağlık Kurulu Raporu


NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır.Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veyayukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler “Hizmetin Tamamlanma Süresin” nden hariç tutulacaktır.

 

            İlk Müracaat Yeri                      :                                                                                                                  İkinci Müracaat Yeri

İsim                                  : Ahmet BOSTAN                                                                                       İsim                         :  Mustafa İkbal EŞKİ

Unvan                             : Vakıf Müdürü                                                                                           Unvan                      :  Eskipazar Kaymakamı

Adres                             : İnönü Caddesi  No: 99 Eskipazar /KARABÜK                                 Adres                      :  Cumhuriyet  Caddesi  Eskipazar / KARABÜK

Tel.                                  : 8181005 - 8182783                                                                               Tel.                            :  8181005 - 8182783

Faks                                : 8181381                                                                                                 Faks                           :  8181381

 e-Posta                          : eskipazarsydv@hotmail.com                                                           e-Posta                     :  karabuk.eskipazar@hotmail.com


Diğer Fotoğraflar :

Ara


Üyelik


E-mail :
Parola :
  Beni Hatırla
  Parola Hatırlat | Üye Ol
 

Duyurular


  21.10.2014 16:16:00 Valilik Genel Emri
Tüm Duyurular

Anket


Eskipazar´ın sizce en önemli sorunu nedir?

Hava Kirliliği
Alt Yapı
Asfalt
Su
Trafik
Konut

Manşetler


 
       
       

Yönetim


- Kaymakam'ın Özgeçmişi
- Kaymakamlığın Tarihçesi
- Eski Kaymakamlar
- Protokol Listesi
- İlçe Belediyesi
- İl Genel Meclisi Üyeleri
- Muhtarlarımız

Müdürlükler


- İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
- İlçe Nüfus Müdürlüğü
- İlçe SYDV
- İlçe Özel İdare Müdürlüğü
- İlçe Emniyet Müdürlüğü

Eskipazar


- Tarihi
- Antikkent
- Anıtkabir Taşı
- Değerlerimiz
- Vefat Edenler

Diğer Servisler


- Haberler
- İhaleler
- Fotoğraflar
- Videolar
- İletişim
       
 
Kullanım Koşulları // Gizlilik Bildirimi